top of page

מנשאים

לסבל חשיבות רבה באופני טורינג כיוון שאם הוא נשבר זה עלול להיות כרוך בהפסקת הטיול. לכן מומלץ לבחור נכון ולהשקיע פעם אחת השקעה שתשתלם לשנים רבות. לבחירה נכונה רצוי להתחשב בעיצוב בחומרים ובמשקל.

bottom of page