top of page

  שלדות פלדה 

"זה לא היופי של הבניין, אלא היסודות הם אלה שיחזיקו אותו לאורך זמן.."

דייויד אלן קו

 

השלדות שלנו חזקות ורסאטיליות ונוחות לבניה. כל אחת מתאפיינת באופי וחווית רכיבה ייחודית משלה.

bottom of page