גלגלים

הגלגלים שלנו אמידים לרכיבות ארוכות ולתנאים קשים.