גלגלים

הגלגלים שלנו אמידים לרכיבות ארוכות ולתנאים קשים.

© by  GAIA BIKES