top of page
הרכבת ציר מרכזי / הד סט

כל שלדת אופניים חדשה דורשת גימור אחרון והכנות (Frame Prep) לפני הרכבת ההד סט והציר המרכזי. באנגלית הפעולות נקראות Tapping Reaming and Facing. פעולות אלא דורשות כלים מיוחדים ויקרים. הרכבת ציר מרכזי והד סט ללא הכנת השלדה עם הכלים המתאימים, עלולה לגרום לזוית ביחס לשלדה. דבר שיגרום למזלג או לקראנק "לשבת" עקום ועם הזמן להרוס את הציר המרכזי או את תושבת המזלג. שלדות VO מגיעות לאחר גימור והכנות להרכבה כבר מהמפעל. ולכן כאשר אתה רוכש שילדה מאיתנו יחד עם ציר מרכזי והד סט, נוכל להרכיב אותם לנוחיותך תמורת מחיר סביר. ללא צורך ב- Tapping Reaminig and Facing.

הרכבת ציר מרכזי - 180 ש"ח

הרכבת הד סט - 180 ש"ח

הרכבת ציר מרכזי והד סט - 260 ש"ח

 

הערות -

יש להוסיף את הציר המרכזי וההד סט הרצוי לסל הקניות יחד עם השלדה ובנוסף להוסיף "הרכבת ציר מרכזי/הד סט" לסל הקניות.

בהרכבת ציר מרכזי לשילדה אנו מרכיבים רק את הקאפ (החלק המתחבר לשלדה ודורש את הכלים המיוחדים). את הכידון עם שאר חלקי ההד סט ניתן לחבר ללא כלים יעודיים.

לאחר ההרכבה נוכל לקבוע איתך נקודה לאיסוף בכדי לחסוך עלויות שילוח. במידה ותרצה נוכל לארגן גם שילוח. 

אנו תמיד שולחים את השלדה ללא חיבור הכידון לשלדה בכדי למנוע נזק לשלדה בעת המשלוח.

 

הרכבת ציר מרכזי / הד סט

180.00 ₪מחיר
    bottom of page