top of page

Bike Builds

בודאי שאפשר תמיד לקנות אופניים שלמים ומוכנים בחנות, אך היתרון בלרכוש שילדה בלבד במקום אופניים שלמים הוא ביכולת ליצור בניה ייחודית עם חלקים לפי לטעמך, המותאמים לתקציב ולטעם הפרטי והאישי שלך.

 

אנחנו מציעים שתתיעץ עם החנות המקומית שלך לגבי התאמת חלקים והרכבתם אך גם מוכנים ליעץ לך בעצמנו.

 

בכדי לתת לך רעיונות והשראה, אספנו מספר דוגמאות של בניה

bottom of page